fredag, desember 04, 2020

om fyret topp

Minimize

Historien om fyret

Om fyret

Minimize
Stavnesfyret var det 28. fyranlegget på norskekysten da det ble tent 1. september1842. Det hadde lenge vært et ønske om å få oppført fyr på dette værharde og krevende havstykket på Mørekysten. Etter at Kommisjonen av 1828 hadde vært på befaring i 1838 ble det bestemt at kystfyret skulle plasseres på Kvitholmen og ledfyret skulle plasseres på Stavnesets høyeste punkt på nordøstpynten av Bremsnes, ca. 4 km sjøveg fra Kristiansund. Fyrenes vesentligste oppgave var å lyse lengst mulig - kystfyrene for å orientere skip som kom inn under kysten fra åpen sjø og innseilingsfyrene - ledfyrene - skulle vise de viktigste løp inn gjennom skjærgården. På Stavneset ble det satt opp en fyrbygning i laftverk med tre små værelser i første etasje og et værelse i loftsetasjen som fordelte seg slik: fyrstue, stue, kammers, kjøkken og gang samt et karnapp på stueveggen hvor trelykta med et 5te ordens apparat var plassert. Dessuten var det oppført et laftet uthus hvor det også var innredet et værelse og et naust med opptrekk samt et steingjerde rundt tomten. Fjøs ble også oppført. I 1894 ble det satt opp et nytt fyrlyktehus, mens det først i 1908 ble lettere tilgang på vann da det ble statt opp vannbeholder. I 1953 ble det oppført ny fyrvokterbolig i le for vær og sjørokk. Fyret ble automatisert og avfolka i 1976.

Ulykker topp

Minimize

Mye uvær og mange hendelser ved fyret

Mye uvær og mange hendelser ved fyret

Minimize
1847
den 2. november: Orkanaktig storm, vinduslemmer på hele døgnet.
16. november: Svær storm, sjørokk går over fyrbygningen.
4. desember: 6 utmattede sjøfolk kom i land fra en engelsk brigg som
var forlatt i Fugleleia på vei fra Arkangelsk med trelast. Skuta hadde
sprunget lekk, og punpene var i uorden.
1848
13. november: Fryktelig storm. Båten slått bort til tross for at den
var halt kloss under davitene. Deler av veien ødelagt.
12. desember: Fryktelig storm. Sjøen rev bort en av bærebroene.
1849
15. februar: Storm ødela fallrepstrapp og rev bort en av bærebroene.
6. mars: Sterke haglbyger slo inn 17 vindustruter på vestsiden av huset.
Flere ganger har sjøen vært så stor at den har slått ned gjennom skorsteinspipa og inn i huset.
Det var ikke bare skader som skjedde på fyret, men det omkom folk også.
Den første fyrforvalteren på Stavneset fyr var skipper Peter Nicolay Merilees.
Han flyttet ut dit med hustruen Martha Christine og barna. Sønnen
Hans Henrich Meyer var 10 år og 9 månder gammel da han falt utfor på
nordsida av Stavnespynten den 4. desember 1842 og druknet, bare tre
månder etter at de kom dit.
1857
Den 7. mai omkom Iver Jensen Lie Blakstad fra Myklebostad i Øre.
Han var fyrkarl på fyret da han ved arbeide nede ved naustet falt i sjøen
og druknet 28 år gammel.
Stavneset

Fyrbilde

MinimizeBRYLLUP PÅ STAVNESET I 1903


Text/HTML

Minimize

Fakta om fyret

Stavneset fyr ligger på nordøstenden av Averøya, på Stavneset, om lag fire kilometer sjøvegen fra Kristiansund. Fyret ble tent 1. september 1842. I 1976 ble fyret automatisert og avbemannet. Det er et innseilingsfyr, med en lyshøyde på 21,7 meter over høyvann og lysvidde på 14,3 nautiske mil.

170 år siden

Link til video fra 170 årsjubileet ligger her.

Stavnesets venner ønsker  å markere at det i år er 170 år siden fyrlykta på Stavneset ble tent  1. september 1842 og på denne måten også hedre alle de som levde og virket her til hjelp for de sjøfarende. 

Det hadde lenge vært et krav om at det på dette farlige og værutsatte havstykket måtte bli oppført fyr for å sikre de seilende.   To fyr ble tent for 170 år siden.   Fyret på Kvitholmen som var et kystfyr, skulle orientere skip som kom inn under kysten fra åpen sjø og fyret på Stavneset som var et ledfyr,  skulle vise de viktigste løp inn gjennom skjærgården.  Begge fyrene utfylte hverandre.

For å betjene disse fyrene valgte de skippere med lang erfaring fra inn- og utenriksfart på havet. 

Folkene på fyrene måtte til tider tåle et isolert og slitsomt liv preget av faste og strenge rutiner, noe som rapportene fra fyrene viser.

Opp gjennom årene fikk fyrfolkene på Stavneset oppleve både dramatikk og sorg.

Den første fyrforvalteren på Stavneset, Peter Nicolay Merilees og hustru Martha Christine, mistet sin 10 år gamle sønn her ute.

Den neste fyrforvalteren, Peter Christian Brissach, tjenestegjorde både på Stavneset, Hellisøy og på Kvitholmen.  Han ligger begravet like ved inngangen til Bremsnes kirke.  
(C) Stavnesets venner - sponset av Ramvik AS - www.ramvik.no