fredag, desember 04, 2020

Dugnad


Stavnesets venner

Stavnesets venner

Stavnesets venner ble stiftet og inngikk i 2010 en avtale med kystverket om leie av husene og eiendommen. Foreningens mål er sammen med kystverket å arbeide for at kultur og kystlandskapet skal være tilgjengelig for allmenheten og bli tatt vare på som kulturminne. I avtalen må
venneforeningen gjennomføre vanlig vedlikehold. Stavneset har gode tilrettelagte turstier som er tilgjengelig for store og små.

  Det ble lagt planer,  organisert aktiviteter og dugnader.  Det ble invitert til kaffe og vafler. De åpne dagene på fyret ble en suksess fra første dag.  Ikke minst har den store innsatsen for å forbedre veien utover har vært medvirkende årsak til at så mange har funnet veien dit.  Åpne søndager på fyret fra april til ut september og alle er velkommen.  

Styret

Styret i Stavneset venner 2015

Funksjon  Navn/e-post  Telefon 
Leder / Sekretær
Inger Helene Aasen

93093269

Nestleder/
Kasserer
Judith Nygård

92213992

Styremedlem Ingvar Båtbukt 91844158
Styremedlem Jan Harald Sørvik 90509044
Styremedlem Olav Endal    
90941190
Varamedlem Borgny Aakvik Vorpbukt 97170269
Varamedlem Trond E.Estensvoll 90295052
Varamedlem Anita Fjellstad
91197064

 

(C) Stavnesets venner - sponset av Ramvik AS - www.ramvik.no